onsdag 1 februari 2012

Arrived!


So, finally arrived to Monrovia. Container with stuff for home "to be", still sitting in Sweden as the apartment here is not yet ready. Meanwhile living out of a suitcase at a hotel. It is amazing how little you actually, really, need... And back home, the apartment "lost" 15 qbm of stuff. Can barely be noticed... again, same question - do we really need all the things we tend to gather...?
.
A place like Monrovia is a marvel when it comes to reusing things that we would have thrown away a long time ago. Some is not so good for the environment (old European and US gas guzzler cars come here to die), some not so bad (old plastic buckets for paint can be used for many things, for many years). Note the old grey armoured money transport truck (in the center of the picture) getting a new paint job...
. Read more...

måndag 26 december 2011

God Jul, Final Call!


Kära vänner, efter flera års engagemang har vi nu kommit till vägs ände vad gäller vår nätbutik "Touffie ...lek för en grönare värld". Liten marknad, svårt att få gehör för att bra leksaker måste få kosta, oschysst konkurrens, och så vidare har gjort det hela ohållbart. Butiken har därför släckts ner, tillsvidare.

Men det finns alltid en ljus framtid! I januari bär det av mot nya äventyr i Liberia, där vi under några år får prova ideer och frågor som rör hållbar utveckling. Bloggen fortsätter då delvis med samma inriktning fast med lite nytt innehåll.

På bilden syns en 70 år (!) gammal tomte som vakar över årets underbara juldessert...
.
. Read more...

lördag 14 maj 2011

Leksaker runt om i världen (del 2): situationen i USA


Efter Asien fortsätter vi vår världsturné för att titta på leksakssäkerhet. En liten omväg via USA visar oss att situationen där är nästan identisk med den vi har i Europa.

USA:s senaste leksaksförordning kräver tredjepartsintyg avseende testning. ”Consumer Product Safety Commission” (CPSC) är ett av de organ som ansvarar för säkerheten av konsumentprodukter i USA. Den 18 november 2010, fann man att återkallelse av leksaker hade minskat men samtidigt att olyckor med leksaker hade ökat. CPSC har som en ambition att begränsa förekomsten av kemikalier och metaller i leksaker.

Flera enskilda organisationer agerar för säkrare leksaker, bland annat genom: produkttestning, publicering av resultat för allmänheten samt lobbying gentemot myndigheter för att ytterligare skärpa reglerna. Också, genom att skicka sina testresultat till myndigheter, vill organisationerna uppmuntra dem att begära återkallelse av sådana produkter som visat sig vara farliga/olämpliga.

I november 2010 släppte en amerikansk enskild organisation ett testresultat för 200 av de mest populära leksakerna och barnprodukterna. Några viktiga slutsatser från testerna är:

• Halterna av bly fortsätter att minska i leksaker och barnprodukter. Medan bly i och för sig påvisades i 61% av varorna, hade ingen av de testade produkterna halter över 300 ppm (nuvarande CPSIA gräns för bly i substrat).
• Alltför många leksaker och barnprodukter fortsätta att vara tillverkade av PVC. 78% av de testade produkterna innehöll PVC i en eller flera komponenter.
• Leksaker och barnprodukter innehåller fortfarande för många olämpliga kemikalier. 48% hade kadmiumhalter över 40 ppm, 77% hade tennhalter över 40 ppm.

Bly har alltså minskat stadigt i leksaker. I själva verket har antalet produkter med blyhalter som överskrider nuvarande federala normer (300 ppm) minskat med 67% sedan 2007. Dock så innehöll fortfarande en av tre, av alla testade leksaker fortfarande en eller flera skadliga kemikalier/metaller inklusive bly, kadmium, arsenik och kvicksilver.

Tester som utförts under 2009 av Ashland University i Ohio visade att kadmium fortfarande fanns i smycken för barn (flera hade blivit återkallade på begäran av CPSC). De enskilda organisationerna har vänt sig till US Agency for Environment samt Consumer Protection Board för att begära nya gränsvärden för kadmium i leksaker. Utvecking av nya normer pågår och frivilligorganisationerna följer utvecklingen noga.

USAs frivilligorganisationer, precis som sina europeiska motsvarigheter påpekar att endast ett test av en produkt/leksak kan fastställa huruvida tillverkaren verkligen respekterar föreskrivna normer för barnprodukter och leksaker.
Read more...

måndag 7 mars 2011

En leksaksresa jorden runt (del 1)


Vi kommer att göra en resa jorden runt för att titta på leksakers tillverkning i, och import till olika kulturer och på olika kontinenter. Vår första mellanlandning är Asien, närmare bestämt Filippinerna där organisationen Ecowaste genomfört en undersökning.

Ecowaste har nyligen genomfört tester på leksaker tillgängliga på den filippinska marknaden – med tråkiga resultat...
  • Koncentrationen av ftalater, kända för att störa det endoktrina systemet var höga. 6 av 7 plastleksaker innehöll ftalater. Labtesterna genomfördes av Intertek (Thailand).
  • Olika leksaker testades: en docka, en boll, en badanka, en plasttiger etc. Alla var tillverkade i Kina.

  • Inga leksaker var märkta som innehållande ftalater. Bara en var märkt, som tillverkad av PVC.
1999 utfärdade den filippinska hälsomyndigheten varningar avseende ftalater. Det finns också ftalattester som del av ”Kampen om att få veta”, en rapport som behandlar konsumenters rätt till information avseende kemikalier i badleksaker, suddgummin, tapeter, skor osv – produkter som barn kommer i kontakt med.

Uttalanden från IPEN (International Network for the Elimination of POPs (Persistent Organic Pollutants))


Joe Di Gangi, IPEN expert:
  • Plaster och PVC, kräver egentligen inte giftiga kemiska ämnen, såsom mjukgörare. Gangi rekommenderar att man luktar och känner på produkten, om den luktar som ett nytt duschdraperi så innehåller den med säkerhet ftalater och är inte lämplig för barn.

  • Ftalater kan kopplas till många sjukdomar och symptom: lever- och njurskador, andningsbesvär, skador på reproduktionssystemet, vissa cancerformer. Inandning kan orsaka ögon-, näs- och halsirritation, i vissa fall även svindel, huvudvärk och kräkningar.
Ecowaste rekommenderar

Ecowaste rekommenderar de filippinska myndigheterna att förbjuda ftalater i leksaker och andra barnrelaterade produkter (som till viss del redan gjorts i Europa) samt tvinga tillverkare att producera leksaker utan ftalater eller PVC (och innehållsmärka dessa produkter). Återförsäljare uppmanas att enbart sälja testade leksaker som håller sig under de gränsvärden som gäller för skadliga kemikalier. Konsumenten bör också göra medvetna val samt om möjligt välja de säkraste leksakerna - som hjälp föreslår Ecowaste de råd som finns i WECF Toy Guide (se högerkolumnen i vår blogg).

Read more...

torsdag 3 mars 2011

3R - återanvändning taget till nya nivåer


På Balkan hör återanvändning till vardagen, då ekonomin sällan tillåter hejdlös konsumtion. Dessa hundkojor hör dock säkert till de mer originella lösningarna...
Read more...

fredag 31 december 2010

Vi önskar er alla ett Gott Nytt År 2011

Read more...

måndag 20 december 2010

Med Julen bara några dagar bort...

...får vi inte glömma att det inte är många barn som är så lyckligt lottade att de får en julklapp. Varför inte då skicka dem en julklapp, genom en gåva? Om Du hör till dem i världen som har en möjlighet att hjälpa dessa barn, då kan Du göra skillnad redan idag!

Vår lilla ansträngning kan betyda väldigt mycket för någon annan!

Nedan några adresser där gåvor kan göras:

Rädda Barnen: (https://www.rb.se/geengava/pages/julklapp.aspx)

Plan Sverige: (http://plansverige.org/)
ActionAid: (http://www.actionaid.se/) Read more...

måndag 13 december 2010

Leksakssymposium i Paris

”Nystart för säkrare leksaker” – Är namnet på det evenemang som organiserades förra månaden av den europeiska organisationen ”Kvinnor i Europa för en gemensam framtid” (WECF). Deltagarna i symposiet utgjordes av EU:s viktigaste aktörer, konsumentorganisationer, frivilligorganisationer, certifieringsorgan, forskare, politiker och representanter för leksaksindustrin. Symposiet samlade de olika intressenterna till en debatt om leksakssäkerhet och en verklig folkhälsofråga som inger stora betänkligheter: barns exponering för kemikalier genom leksaker.

Barn har nära kontakt med leksaker från tidig ålder genom att de kramar dem mot sin hud, sätter dem i munnen och ofta sover med dem. Leksaker måste vara bland de säkraste och mest testade artiklar som kan köpas så att de är säkra för barnens hälsa, då barn är mycket känsligare än vuxna. Men de tester som offentliggjordes av konsumentskyddsmyndigheter i Europa visar genomgående på det motsatta: ftalater, formaldehyd, nonylfenol, tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten och så vidare är fortfarande förekommande ämnen i leksaker även när de är tillverkade av kända tillverkare. Värt att minnas är också det faktum att oberoende testning av leksaker inte är obligatoriskt på den europeiska marknaden…!

Symposiet i Paris fokuserade på att diskutera effekterna av ovan nämnda ämnen, vilkas effekter är långt ifrån triviala: till exempel så är formaldehyd klassificerat som cancerframkallande av International Agency for Research on Cancer (IARC); ftalater är hormonstörande ämnen som förknippas med många allvarliga problem såsom minskad fertilitet, tidig pubertet, beteendestörningar, etc. Tungmetaller, som ibland finns i vissa färger i leksaker eller barnsmycken, ses som ett nervgift med skadliga effekter på till exempel hjärnans utveckling.

EUs leksaksdirektiv som antogs förra året, har många luckor, då den ursprungligen föreslagna texten genomgått många ändringar i ”fel” riktning genom införandet av undantag som starkt har försvagat det officiella förbudet mot till exempel CMRs (Carcinogens, Mutagens, Reproductive toxins), eller toleransen för dofter. Europeiska kommissionen presenterade ett verktyg, ”RAPEX” som möjliggör för medlemsstaterna att anmäla produkter på marknaden som inte uppfyller existerande krav. Det är alarmerande att notera att leksaker, under 2009 hamnar på första plats bland antal anmälningar med 476 artiklar som redovisas bryta mot normerna.

Så, kan de europeiska förordningarna hjälpa oss att bättre skydda barn från kemikalier? Tyvärr inte fullt ut. Den undersökning som European Environmental Bureau och WECF låtit göra visar att 75% av återförsäljarna inte respekterar konsumenternas "rätt att veta". Eftersom det inte finns någon tillfredsställande märkning av leksakernas sammansättning/innehåll, har konsumenten ingen/liten chans att hålla sig ordentligt informerad på ett enkelt sätt ...

Men det som konsumenten kan göra är att läsa de tester som genomförs av oberoende konsumentskyddsgrupper. Deras roll är just att larma, vilket noterades av Thomas Laurenceau, redaktör på den franska konsumentskyddsorganisation (representerar 60 miljoner konsumenter). Det var de som 2009 avslöjade förekomsten av ftalater, tungmetaller och/eller formaldehyd i 32 av 66 undersökta vanligt förekommande leksaker. Den tyska Konsumentfederationen, tillsammans med den tyska miljöbyrån (UBA) förespråkar en omedelbar översyn av EUs leksaksdirektiv, särskilt vad gäller PAH - polycykliska aromatiska kolväten, petroleumkemikalier som finns i leksaker genom mjukgörare, färger och så vidare. En del av dessa är cancerframkallande ämnen såsom benso-(α) pyren.

Lyckligtvis finns det ansvarskännande tillverkare och distributörer i leksaksindustrin, samt några äkta initiativ för hållbar utveckling och en dynamisk ekonomi som skapar arbetstillfällen. Dessa aktörer har visat att det är möjligt att utesluta tveksamma kemikalier vid tillverkningen genom att välja hälsosammare material med en eko-design samtidigt som produkten är konkurrenskraftig. Dock så är en märkning av en tredje, oberoende part säkerligen det bästa sättet att uppmuntra till goda exempel och garantera leksakssäkerheten, men idag är det fortfarande få tillverkare som ansöker om certifiering eftersom den är bindande, men med tiden kommer detta säkert att förändras.

Så, i avvaktan på en översyn av 2009 års leksaksdirektiv, på märkning av tredje part, att konsumentskyddsorganisationerna blir mer aktiva, att leksakindustrin blir mer ansvarstagande, rekommenderas konsumenterna att vara på sin vakt och hålla sig väl informerade vid val och inköp av leksaker till barnen. Och… lyckligtvis finns numera ett växande utbud av säkra och miljövänliga leksaker!

Klicka på Cindy och se vad som händer när leksaker innehåller giftiga kemikalier…Read more...

onsdag 24 november 2010

Giftiga Toys R UsJulen närmar sig och shoppingfebern växer. Liksom varje år kommer de flesta fortsätta köpa massor av presenter till sina barn, tyvärr med alltför lite hänsyn till kvaliteten på leksakerna. Jag har hittat en intressant webbplats som får en att tänka till två gånger innan man väljer och köper en leksak till julen.

Det giftiga Toys R Us är ett projekt som utvecklats av en koalition av miljöorganisationer, advokater, konsumentorganisationer, vårdpersonal, föräldrar, barnhälsoaktivister samt anställda. Tillsammans har koalitionen arbetar med att informera konsumenter och investerare om försäljningen av PVC-förorenade leksaker på Toys R Us.

Trots löften att minska giftiga kemikalier i leksaker, visar nya tester att Toys R Us fortsätter att sälja produkter tillverkade av PVC, en plast som innehåller gifter, med otillräcklig märkning. Kemikalierna som frigörs under PVC-plastens livscykel är kopplade till en ökad förekomst av kroniska sjukdomar hos barn, inklusive astma, inlärningssvårigheter, fetma och cancer.

KKR, det riskkapitalbolag som är storägare i Toys R Us, planerar att sälja av motsvarande 800 MUSD av Toys R Us lager. Men att dumpa detta lager utan att sätta stopp för de giftiga leksaker som hotar barnens hälsa befäster de oansvariga affärsmetoderna, utsätter barnen för fara och riskerar samtidigt att förstöra stora värden för aktieägarna.

När föräldrar och andra planerar sina inköp av de senaste leksakerna och spelen, är det viktigt att de har den information de behöver för att köpa säkra och giftfria presenter till sina barn. Samtidigt fortsätter Toys R Us att sälja undermåligt märkta leksaker som innehåller samt förpackas i polyvinylklorid (PVC), en plast giftigt för vår hälsa och miljö. Barn är inte "små vuxna" - deras hjärnor och kroppar är under utveckling, deras ämnesomsättning och beteende gör dem unikt sårbara för skador till följd av de giftiga kemikalier läcker ut under PVCns livscykel.

Testerna utfördes på Toys R Us leksaker med en bärbar XRF-mätare från Ecology Center i Ann Arbor, Michigan (USA). Mätningarna visade att 72,5% av alla testade plastleksaker/barnprodukter innehöll höga halter av klor, vilket indikerar att de mycket sannolikt är tillverkade av PVC.

Du kan läsa betänkandet här.
Read more...

lördag 26 juni 2010

Boken PopCo, av Scarlett Thomas

En ganska svår bok att beskriva. För det "händer" ju inte så mycket, och ändå lärde jag mig enormt. Personligheten Alice Butler är fascinerande och sammansatt. Och att hon arbetar för ett av världens största leksaksföretag gör det hela mer intressant för mig (i min verksamhet). Frågorna som ställs är ofta samma som jag ställer mig, nästan varje dag. När jag till slut läst färdigt boken förundrades jag över (igen) vilket utmärkt verktyg romanen är för att vidarebefordra tankar och ideer. Jag arbetar ju med ekologiska och etiska produkter varje dag, och ändå bidrog boken med nya betraktningsvinklar.

Jag är varken vegetarian eller vegan, men efter att ha läst boken vill jag. Kanske först vegetarian och sedan när jag vant mig, vegan. Ty mottot "Skada ingen, hindra andra från att skada och gör det du kan" klingar väl med min världsbild. Första tanken är hur kan jag sluta vara del av det oetiska konsumentkomplexet där de få berikar sig enormt på de många? Är själv en "entreprenör", men mina val av produkter fungerar dåligt, eftersom jag inte har råd med "mördande" reklam, jag vill inte ljuga om ursprung, mina varor är dyra då de som tillverkar i början på kedjan får rimligt betalt. Och den vanlige konsumenten väljer fortfarande den där rosa plastleksaken som tillverkas mycket billigt av arbetare under usla förhållanden och som sedan säljs vidare i Sverige efter mycket övertygande "måste ha" - reklam. Jag kan inte ensam slåss mot detta etablissemang om inte konsumenterna själva blir medvetna om hur de är manipulerade.

Det hjälper inte heller när ekologiskt, giftfritt och miljövänligt blir ytterligare sloganer i de storas arsenal och när små konkurrenter ljuger om ursprung och egentligen inte har något annat brinnande intresse än att tjäna pengar i en ny "nisch".

Hoppas på något sätt att en motsvarighet till den där informella NoCo grupperingen som beskrivs
i boken och vars yttersta mål är att få stopp på rovdriften, faktiskt finns. Att vi en dag vaknar och inser att ett par gympaskor som tillverkas under usla förhållanden i långtbortistan för ett par dollar och sedan marknadsförs till oss genom extremt dyra "livsstils"-kampanjer, faktiskt bara är - just det - gympaskor där ett antal mellanhänder skott sig på de tillverkande anställda och de blåögda konsumenterna. På något sätt vill jag ju inte erkänna att jag också är lurad att köpa saker som jag absolut inte behöver. Att de där nya kläderna inte får mig att bli yngre och slankare som på bilden.

Nej, jag vill handla begagnat, helst i någon affär där vinsten går till välgörenhet. Jag vill inte att människor i andra länder skall leva i misär för att tillverka prylar billigt för mig, och för att ytterligare berika redan extremt rika individer. Jag vill inte att djur skall lida för att jag skall kunna äta billig mat. Mina belackare säger då, om du slutar köpa från dessa länder och producenter, då kan de inte utvecklas! Mitt svar är - jag köper gärna från dem om deras arbetare får skälig lön, deras ägare återinvesterar vinster, om dyra mellanhänder tas bort, om jag kan få vara en medveten konsument som inte bombarderas av lögner och ständigt manipuleras att fortsätta generera vinster för företag som inte behöver mer vinster. Då betalar jag till och med mer. Jag vill fortfarande tro på människan och hoppas att vår enda drivkraft inte enbart är individuell vinning och mer, mer, mer.

Och jag måste genast själv fokusera mer på att "inte skada någon" som konsument. Varken människor eller vår miljö.

För er som är interesserade av djupare udda frågor läs denna bok, den är intressant även på andra sätt (koder och kryptering är ett annat ämne man lär sig om här!). Och, om ni inte redan läst, ja då finns en annan klassiker som är ett måste för den medvetne konsumenten - "No Logo" av Naomi Klein.
Read more...

tisdag 16 mars 2010

Barbie som datanörd

Jag är redan från början inte en stor fan av Barbie, och denna Barbie Dataingenjör med sin rosa laptop och skinande tighta byxor är bara för mycket...

Dataingenjören Barbie är del av Barbies karriärserie. Karriärserien har inkluderat astronaut, nyhetsankare militärläkare, kock, ballerina, brandman, flygvärdinna, aerobics tränare, affärskvinna, och så vidare.

Barbie Dataingenjör® ser nördigt chic ut och har på sig en t-shirt med binärkodtryck, tighta skinande byxor. Dataingenjören har vidare en Barbie® smartphone, en moderiktig laptopväska, klocka and och ett Bluetooth headset. Med sina moderiktiga rosa glasögon och skinande laptop är hon redo för dagens arbetsuppgifter, antingen vid skrivbordet eller på språng...

Jag måste dock erkänna att jag inte känner några kvinnliga dataingenjörer som klär sig på detta sätt (men de kanske finns). Och det är tveksamt om unga flickor kommer lockas att bli dataingenjörer bara för att deras Barbies verkade "coola" som dataingenjörer. Om det nu är det som är syftet.

Men i slutändan faller nog det hela på att Barbie-dockor är tillverkade i plast, förpackade i ännu mer plast och producerade i länder med en ibland tveksam meritlista vad gäller arbetsvillkor för dem som arbetar i leksaksindustrin...
Read more...

fredag 5 mars 2010

Kampanjen "Stop Toying Around!"

En koalition av fem europeiska ideella organisationer (från Österrike, Frankrike, Polen, Rumänien och Tjeckien) har återigen blottlagt den besvärliga frågan om arbetsförhållanden i den kinesiska leksaksindustrin. De har beslutat att gemensamt, och på ett modigt samt beslutsamt sätt agera och kritisera arbetsvillkoren i leksaksindustrin.

Enligt en opinionsundersökning som nyligen genomfördes av en fransk NGO, "Peuples SOLIDAIRES", är fransmän och andra europeer alltmer oroade över denna fråga och vill engagera sig, och agera för anständigare/drägligare arbetsvillkor i Kina leksaksfabriker.

Därför har dessa fem ideella organisationerna startat kampanjen "Stop-toying-around" i syfte att informera EUs medborgare, genom 9 teman (att lära sig och/eller komma ihåg) om konsekvenserna av den hänsynslösa leksaksmarknaden, i vilken en stor grupp av underbetalda och utsatta arbetstagare fortfarande verkar.

Kampanjen ger oss möjligheter till påverkan och att ställa frågan vilken plats leksaker har/skall ha i dagens samhälle samt i vår relation med våra barn, miljö och grundläggande mänskliga rättigheter?
Read more...

måndag 22 februari 2010

Bambuleksaker

Jag har just upptäckt bambuleksaker på Åhléns och blev glatt överraskad över att det nu finns flera gröna och miljövänliga leksaker bland alla "klassiska" sådana. Och detta inspirerade mig naturligtvis att göra en del fördjupade efterforskningar om bambuleksaker...

HaPe,(ett schweiziskt bolag), med produktion i Kina, är ett av de första leksaksföretag som producerar leksaker gjorda av bambu. Bambu leksaksserien uppstod när HaPe i 2007 organiserade en internationell UNESCO workshop i Anji (Kina) som samlade unga designers från hela världen. Utöver sin bambu serie har HaPe även andra varumärken, t.ex. Quadrilla, Anamalz och Woody Click.

Bambu är den ekologiska världens nya älskling: den växer snabbt och lätt utan bekämpningsmedel och är därmed en enkelt förnybar resurs med låg miljöpåverkan. Bambu är ett extremt snabbväxande jättegräs som är lätt att förnya när det skördats. Det kan växa till sig fullständigt redan tre år efter skörd. Den nya användningen av bambu (för leksaker, bambutyger, bestick, möbler, etc.) stimulerar ekonomisk tillväxt och hjälper många människor över hela världen (Indien, Kina, Vietnam, Indonesien, Japan och Costa Rica) att försörja sig utan att ha en direkt negativ påverkan på vår miljö. Dock så har de senaste årens dramatiskt ökande världsomspännande efterfrågan på bambu gjort att en del företag tyvärr tagit till kalavverkning av ädellövskog för att göra plats för bambuplantager . Och trots att bambu växer snabbt, leder potentiell överexploatering till att andra känsliga arter trängs undan och nästan utrotas.

Vi som konsumenter måste också i denna fråga ta större ansvar, kräva tydliga svar från alla företag vars produkter vi köper - kommer bambun till vårt bambutyg, bestick, leksaker och träprodukter faktiskt från hållbart skördad bambu? Låt oss hoppas att vår överkonsumtion (igen!) inte kommer att leda till utrotande av andra arter...

Bambooleksakerna "Collection" har hyllats i USA liksom i Europa som så gröna och miljövänliga som det bara kan bli! Vi är alla överens om att de ser bra ut och är verkligen roliga och säkra att leka med. Så, om det inte ett problem att de tillverkas i Kina, kan man köpa dem på Åhléns eller beställa på Amazon.
Read more...

torsdag 11 februari 2010

Touffie, grundande medlem av "Koalitionen för säkrare leksaker"

Intresserad av giftfri miljö och giftfri leksaksproduktion, etablerade jag (i februari 2009) ett samarbete med en europeisk NGO: ”Kvinnor i Europa för en gemensam framtid" (WECF). I november förra året deltog jag i en workshop anordnad av WECF som handlade om giftiga kemikalier i leksaker samt deras hälsoeffekter. Det var en fantastisk möjlighet att lära sig mer om förekomsten av gifter i vår närmiljö och i synnerhet i leksaker, och samtidigt ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter och möta vänner!Målet för seminariet var att öka medvetenheten kring produktion, kontroll och konsumtion av leksaker i Tyskland, EU och Europa. Samtidigt gav seminariet inblick i hur arbetet i leksaksföretag, testbyråer och märkande institutioner bedrivs. Ett annat syfte var att etablera ett nätverk, samt planera för kommande kampanjer för giftfria leksaker. Alla dessa frågor är relaterade till etisk produktion och konsumtion av leksaker och därmed viktigt för konsumenterna.

Vi var elva deltagare och WECF partners från tio länder (Tjeckien, Ryssland, Makedonien, Vitryssland, Estland, Sverige, Grekland, Frankrike, Nederländerna och Tyskland) vilka aktivt deltog i seminariet/utbildningen. Vi besökte också Playmobils stora tyska leksaksfabrik, testinstitutet LGA samt den välkända tyska "Spielgut"-märkningens laboratorium. Besöken gav oss viktiga insikter i leksaksbranschen och de utmaningar den står inför.

Playmobil


Playmobil, ett företag med en omsättning på 496 miljoner euro var mycket öppet, visade sin produktionslinje samt garanterade att deras leksaker är fria från PVC, utan giftiga kemikalier, helt säkra och hälsosamma för barn. Även om jag själv inte är en anhängare av plastleksaker, så måste jag erkänna att jag blev imponerad av Playmobils fabrik och de arbetsvillkor som gällde där. Det eventuellt negativa i att Playmobils leksaker är av plast (vilket sannerligen inte är ett miljövänligt material), uppvägs detta delvis av det faktum att leksakerna är mycket hållbara... Jag har dock fortfarande svårt att bortse från att dessa plastleksaker i slutändan ändå riskerar bli en belastning för vår miljö...

LGA
De moderna testmaskinerna och laboratoriet på LGA var mycket imponerande. På uppdrag av sina kunder, testar och godkänner LGA olika typer av konsumentprodukter, som till exempel hushållsapparater, möbler, leksaker och verktyg. Det man tittar på är t.ex. säkerhet, ljudnivå samt lämplighet för användning. När det gäller leksaker, fick vi veta att det tyvärr fortfarande alltför ofta förekommer farliga kemikalier i de leksaker som hamnar i tyska och europeiska leksaksbutiker.

SPIELGUT
Att testa en produkt (t.ex. en leksak) är ofta dyrt vilket gör att tillverkare sällan gör det. I den välkända Spielgut-märkningens laboratorium fick vi dock veta att det finns billiga och genomförbara tester som även kan genomföras i offentliga miljöer. Spielgut bekräftade även problemet med farliga ämnen i leksaker som säljs i Tyskland och Europa.

Samma problem finns överallt, om än i olika utsträckning:
• farliga ämnen i leksaker
• ingen eller bristfällig lagstiftning
• ingen obligatorisk kontroll/test av tredje part (utom i USA)
• ingen "innehållsdeklaration" eller motsvarande märkning.

Alla deltagare var överens om att det finns många saker kvar att göra innan vi får en värld utan giftiga leksaker. Vi kom därför överens om att påbörja ett gemensamt arbete i denna viktiga fråga genom att grunda en koalition för säkrare leksaker, för att på så sätt ta ett första steg för en hälsosammare framtid för alla barn.

Mer information kommer ...

Read more...

torsdag 28 januari 2010

Hur återanvända barnens konstverk

Jag hör till den grupp av föräldrar som hade svårt att slänga barnens hantverk och måleriarbeten. Nästan varje dag när de kom tillbaka från förskolan och senare skolan, fick jag "en liten present", speciellt framtagen för mig. Och naturligtvis började jag spara och lägga undan konstverken i olika lådor. Men snart därefter insåg jag att vårt hem skulle drunkna i papper...

Med detta i åtanke, följer här några idéer för att ta hand om delar av barnens värdefulla konst utan att låta dem ta över ditt hem.

1. Rama in de bästa kreationerna. Barnens konst är i regel ganska levande, och ser bra ut inramad. Du kan även byta ut bilderna med jämna mellanrum.

2. Sätt ihop en bildbok. Låt barnen hjälpa till att välja bilder inom samma tema (djur, växter, ritningar av familj, etc.) och sätt ihop dem till en bok. Denna kan placeras på hyllan och avnjutas av hela familjen - eller ges som gåva till nära och kära.

3. Om det inte bär emot - klipp upp ritningarna för att använda som bokmärken (laminera dem, om du inte har något emot plast, och de kommer att hålla mycket lång tid.)

4. Tillverka några enkla pussel för barnen. Detta fungerar bäst om du limmar fast målningen/ritningen på en kartongskiva först. (Se till att limmet inte är giftig!). När limmet torkat, klipp upp bilden i enkla former.

5. Ytterligare ett annat bra sätt att bevara ditt barns konst är att skanna in den. På så sätt kan själva pappret återvinnas medan du fortfarande kan titta på konstverken när du vill.

Så, med lite kreativitet, lite organisation och fantasi, är det möjligt att behålla dessa målningar och ritningar utan att drunkna i papper. Och som alltid, kommer barnen bli glada och vår Planet tacksam!
Read more...

onsdag 20 januari 2010

Plast kan faktiskt "feminisera" pojkar

Ny forskning visar att om kvinnor som är gravida med pojkar utsätts för vissa plaster kan kemikalierna i dessa påverka utvecklingen av fostrets hjärna och göra dem mer feminina. Enligt BBC har forskare funnit att gravida kvinnor som är i kontakt med ftalater, en kemikalie som finns i många framstående plastprodukter, riskerar utsätta sina barn för oavsiktlig könspåverkan: "pojkar som utsatts för höga doser av ftalater när de var i livmodern, var mindre benägna att leka med pojkleksaker eller delta i tuffare lekar."

Ftalater, även kallade "mjukgörare", är en grupp av industriella kemikalier som används för att tillverka mjukare plaster som t.ex. polyvinylklorid (PVC) och vinyl. I vårt moderna samhälle, kan ftalater finnas i bland annat leksaker, livsmedelsförpackningar, slangar, regnrockar, duschdraperier, plastgolv, tapetsering, smörjmedel, lim, rengöringsmedel, nagellack, hårspray och till och med schampo.

Det bästa sättet att undvika denna skadliga påverkan på hälsan eller "problemkön" hos barn är enkel - undvik helt enkelt alla saker som är av vinyl eller PVC. Om man ändå vill köpa plastleksaker (vilket är något jag personligen skulle undvika) kontrollera att de är PVC-fria.
Read more...

onsdag 13 januari 2010

"Rosa leksaker" - skadliga eller inte?


I Storbritannien pågår de senaste månaderna en våg av debatter och reaktioner mellan föräldrar, forskare, experter och leksakstillverkare om invasionen av rosa leksaker. Är de rosa leksakerna "skadliga" för flickor?

Experter hävdar att denna så kallade "pink plague” (rosa pesten) på butiksgatorna i själva verket är en hjärntvätt av flickor och förstärker könsstereotyper. De hävdar att flickor håller på att bli "beroende" av färgen före tre års ålder och i nästa steg kommer att vägra leksaker och kläder om dessa inte är rosa.

Enligt Ed Mayo, tidigare brittiska regeringens konsumentexpert, “förbereder leksaksindustrin våra barn för att generera vinster”. Rader efter rader av rosa leksaker såsom musikinstrument, rosa kostymkläder, rosa låtsaskök, allt som tenderar att uppmuntra till en besatthet av skönhetsideal som startar i allt lägre åldrar och inspirerar flickor att tänka att "skönhet värderas mer än hjärna". Denna "pinkification" av leksaker skadar flickors utveckling, enligt en mamma som har uppmanat till en bojkott av "Early Learning Center", återförsäljaren hon anser är en av de värsta förövarna.

Kampanjen "Pink Stinks" lyfter en verkligt viktig fråga som annars lätt förbises. Jag håller fullständigt med denna kampanj och tycker att det är en viktig fråga. Rosa färg är bara början, men frågan går mycket djupare.

Det förefaller att under de senaste 25 åren så har vi (kvinnor) delvis låtit våra drömmar om lika möjligheter glida ner vid vägkanten. Unga flickor som serveras historierna om "drömprins / lycka" upplever vid c:a 12 års ålder en första konflikt med jämställdhetfrågorna. De flesta som studerar barns tidiga utvecklingen håller med om att lärdomarna från de första åren (yngre än 6 år) tenderar överskugga senare lärdomar.

Jag skulle säga: - Om barnen vill ha rosa, låt dem få rosa men låt det i så fall vara deras eget val, inte vårt. Tyvärr gör många föräldrar tvärtom när deras döttrar är barn. De väljer rosa kläder, rosa leksaker, rosa baby-möbler, rosa prydnadsföremål....

Jag har sett många av mina vänner köpa nästan allting i rosa till sina flickor och hört så många gånger i samma mening: "Min dotter är så värdefull för mig, jag vill att hon skall känna sig som en prinsessa".


Och det "rosa modet" går över gränserna. Småflickor i USA precis som i Sydkorea älskar rosa kläder, accessoarer och leksaker. Detta fenomen verkar även vara utbrett tvärs över olika etniska grupper, oavsett deras kulturella bakgrund, som "Det rosa och blåa projektet" av Jeongmee Yoon visar.

Våra barn måste få förverkliga sina egna drömmar, utan att marknadsföring och könsstereotyper sätter falska idéer i huvudet på dem. Vi måste se till att de utan tvekan vet att de kan uppnå vad de själva vill.
Read more...